Baños Aixalà, Lluc

Barcelona, 1985

Resident del tallerBDN de febrer de 2014 a febrer 2015

Graduat superior en Disseny Gràfic a l’Escola EINA (2009). Ha obtingut el premi LAUS plata en la categoria Projecte Final de Carrera l’any 2009. Llicenciat en Belles Arts per la UB – Accademia delle Belle Arti di Bologna- el 2012, es transfereix a Itàlia al 2010 per continuar els estudis d’escultura. Des de principis de 2014 torna a Barcelona per a dur a terme la realització de diferents projectes.

Projecte
Inicialment centrat en la recerca al voltant de la relació paradoxal entre el significat arquetípic dels materials escultòrics i la natura icònica dels objectes quotidians, actualment treballant en col·laboració amb un col·lectiu amb base a Milà en un projecte d’investigació/especulació al voltant dels processos de transformació, entesos tant des d’un punt de vista urbanístic com material i espiritual, a través d’objectes de rebuig provinents de les obres de la futura EXPO 2015.

http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/TV-2011.jpg http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/TV-2011.jpg
TV (2011)
http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Sense-titol-2012.jpg http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Sense-titol-2012.jpg
Sense titol (2012)
http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Garrafa-2012.jpg http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Garrafa-2012.jpg
Garrafa (2012)
http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Eight-Steps-to-Perfection.jpg http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Eight-Steps-to-Perfection.jpg
Eight Steps to Perfection
http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Butaca-2013.jpg http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Butaca-2013.jpg
Butaca (2013)
http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Ampolles-2012.jpg http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Ampolles-2012.jpg
Ampolles (2012)