Iglesias Goffredo, Núria

Buenos Aires (Argentina), 1982

Resident en permanència des de desembre de 2015, responsable de la coordinació dels residents del tallerBDN i de la formació fins desembre de 2017

Ha cursat els estudis de Professorat d’Escultura a l’Escola de Belles Arts Carlos Morel d’Argentina (2009). Del 2009 fins al 2011 es forma als tallers dels escultors Raquel Goya i Oscar Rivero. Durant aquell període va programar, organitzar i realitzar trobades de plàstiques en comunitats rurals del NOA conjuntament amb l’ONG Tribu Argentina. Al 2011 també programa i organitza aquest tipus de trobades a Belfast treballant per Artsekta per a la integració de nens de diferents cultures a través de la plàstica.

Cursa el Cicle Formatiu Superior d’Escultura a l’Escola Massana Centre d’Art i Disseny de Barcelona (2011-2014). L’any 2013 va treballar a la Universitat de Saimaa (Finlàndia) les imatges de l’inconscient col·lectiu, feina que es va veure reflectida al 2014 en el treball Último / Sin título.

Actualment es dedica als dibuixos negres i l’escriptura poètica.