Navarro, Joan

Barcelona, 1974

Des de setembre de 2009 i fins el 2011 és resident en permanència del tallerBDN i el responsable de la seva logística.

Graduat Superior en Arts Aplicades a l’Escultura (1999). És professor de l’Escola Massana de Barcelona.

Des de l’any 1997 ha participat en nombroses exposicions individuals i col·lectives. La seva obra és va començar a consolidar amb l’ús de la pedra com a principal material donada la seva activitat paral•lela com adornista i picapedrer en diferents àmbits de la talla de pedra professional.

Actualment la seva obra conviu amb la contaminació positiva amb altres materials, mitjans i formes d’expressió que troben en el concepte de “camp expandit”, que va formular Rosalind Krauss, el seu principal focus d’interès. És a dir, l’escultura com el producte de l’articulació lògica d’un doble negatiu: allò que no és paisatge i tampoc és arquitectura.

http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Summer-cicadas-singing-2009.jpg http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Summer-cicadas-singing-2009.jpg
Summer cicadas singing (2009)
http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Summer-cicadas-singing-2009.-Procés-de-realització.jpg http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Summer-cicadas-singing-2009.-Procés-de-realització.jpg
Summer cicadas singing (2009). Procés de realització
http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Sotsobre-2010.jpg http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Sotsobre-2010.jpg
Sotsobre (2010)
http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Rice-and-fall-2009.jpg http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Rice-and-fall-2009.jpg
Rice and fall (2009)
http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Refugi-2-2010.jpg http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Refugi-2-2010.jpg
Refugi 2 (2010)
http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Incontables-2010.jpg http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Incontables-2010.jpg
Incontables (2010)