Alorda Martí, Àngels

Barcelona, 1967

Resident del tallerBDN de juliol fins setembre de 2017

Graduada en conservació-restauració en Béns Culturals. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona.

El projecte que realitza al tallerBDN se centra en la restauració d’un conjunt de màquines i estris per a la construcció i de fusteria del segle XIX.

http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/11/Serra-de-vaivé._Fusta-i-ferro_82-x-425-x-25-cm.jpg http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/11/Serra-de-vaivé._Fusta-i-ferro_82-x-425-x-25-cm.jpg
Serra de vaivé. Fusta i ferro. 82 x 42,5 x 2,5 cm
http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/11/Sense-identificar_Ferro_diferents-mides.jpg http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/11/Sense-identificar_Ferro_diferents-mides.jpg
Sense identificar. Ferro. Diferents mides
http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/11/Sense-identificar_ferro-i-fusta.jpg http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/11/Sense-identificar_ferro-i-fusta.jpg
Sense identificar. Ferro i fusta
http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/11/Rasclet-petit_ferro_27x5-x7cm.jpg http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/11/Rasclet-petit_ferro_27x5-x7cm.jpg
Rasclet petit. Ferro. 27x5 x7cm
http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/11/Garlopí_Fusta-i-ferro_65-x-75-x-20-cm.jpg http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/11/Garlopí_Fusta-i-ferro_65-x-75-x-20-cm.jpg
Garlopí. Fusta i ferro. 65 x 7,5 x 20 cm
http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/11/Gàbies-per-a-totxos_ferro-i-fusta.118-x45-x46-cm.jpg http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/11/Gàbies-per-a-totxos_ferro-i-fusta.118-x45-x46-cm.jpg
Gàbies per a totxos. Ferro i fusta. 118 x45 x46 cm
http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/11/Carro-de-perxa_Fusta-i-ferro_100-x-205-x-71-cm.jpg http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/11/Carro-de-perxa_Fusta-i-ferro_100-x-205-x-71-cm.jpg
Carro de perxa. Fusta i ferro.100 x 205 x 71 cm
http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/11/Carro-de-mà_Fusta-i-ferro_120-x-220-x-113-cm.jpg http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/11/Carro-de-mà_Fusta-i-ferro_120-x-220-x-113-cm.jpg
Carro de mà. Fusta i ferro. 120 x 220 x 113 cm
http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/11/Carretó-de-mà_Fusta-i-ferro_83-x110-x139-cm.jpg http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/11/Carretó-de-mà_Fusta-i-ferro_83-x110-x139-cm.jpg
Carretó de mà. Fusta i ferro. 83 x110 x139 cm