Tusell, Cristina

Barcelona, 1954

Resident del tallerBDN de setembre de 2009 a març de 2013

Ha cursat estudis a l’Escola Massana i a la Fundació del Centre del Vidre de Barcelona amb l’escultura com a finalitat. El seu interès per l’ésser humà en motiva els primers treballs de modelatge i dibuix. La necessitat de comprendre les formes l’acosten a l’anatomia però, tot i així, li resulta insuficient i comença a buscar-ne informació en l’antropologia, la filosofia, la psicologia, i sobretot en si mateixa. En aquest procés, la imatge que tenia de l’ésser humà ha anat evolucionant i amb ella la seva representació.

En el seu treball utilitza el dibuix i la pintura per jugar amb les idees, fins que aquestes es transformen en escultura. Treballa amb fusta, vidre, fang, bronze… La seva obra neix de la necessitat d’expressar les imatges que sorgeixen d’explorar el seu propi interior. Actualment està realitzant una sèrie de fusta en què tracta de representar les Ànimes, paraula amb la qual es referien antigament els habitants d’un poble o ciutat. Ànima com a principi vital, com essència de la vida individual, com consciència, com a conjunt de capacitats o possibilitats. Així, canviant les paraules “ésser humà” per “ànima”, canvia el nom, el concepte i per tant la representació.

http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Oca-I-Oca-II-OCa-III-2012.jpg http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Oca-I-Oca-II-OCa-III-2012.jpg
Oca I, Oca II, OCa III (2012)
http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Oca-I-Oca-II-OCa-III-2012.-Detall.jpg http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Oca-I-Oca-II-OCa-III-2012.-Detall.jpg
Oca I, Oca II, OCa III (2012). Detall
http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Oca-I-Oca-II-OCa-III-2012.-Detall-2.jpg http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Oca-I-Oca-II-OCa-III-2012.-Detall-2.jpg
Oca I, Oca II, Oca III (2012). Detall
http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Oca-I-Oca-II-OCa-III-2012-2.jpg http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Oca-I-Oca-II-OCa-III-2012-2.jpg
Oca I, Oca II, OCa III (2012)
http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Avingudes-de-silenci-2010.jpg http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Avingudes-de-silenci-2010.jpg
Avingudes de silenci (2010)
http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Avingudes-de-silenci-2010.-Procés-de-realització.jpg http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Avingudes-de-silenci-2010.-Procés-de-realització.jpg
Avingudes de silenci (2010). Procés de realització
http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Avingudes-de-silenci-2010.-Procés-de-realització-4.jpg http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Avingudes-de-silenci-2010.-Procés-de-realització-4.jpg
Avingudes de silenci (2010). Procés de realització
http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Avingudes-de-silenci-2010.-Procés-de-realització-3.jpg http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Avingudes-de-silenci-2010.-Procés-de-realització-3.jpg
Avingudes de silenci (2010). Procés de realització
http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Avingudes-de-silenci-2010.-Procés-de-realització-2.jpg http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Avingudes-de-silenci-2010.-Procés-de-realització-2.jpg
Avingudes de silenci (2010). Procés de realització
http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Any-2007.jpg http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Any-2007.jpg
Any 2007
http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Any-2007-3.jpg http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Any-2007-3.jpg
Any 2007
http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Any-2007-2.jpg http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Any-2007-2.jpg
Any 2007
http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Any-2006.jpg http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Any-2006.jpg
Any 2006
http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Any-2006-3.jpg http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Any-2006-3.jpg
Any 2006
http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Any-2006-2.jpg http://www.tallerbdn.cat/wp-content/uploads/2017/01/Any-2006-2.jpg
Any 2006