Tesis

[ Tesis ]


Tesis doctotals sobre temes escultòrics extretes de repositoris digitals de tesis doctorals d’Universitats catalanes, espanyoles i estrangeres i d’altres plataformes existents: RiuNet (Repositori Institucional de la UPV), DART-Europe (E-theses Portal), Repositório de tesis de la Universidade de Évora, RUN (repositori de la Universitat de Lisboa), Repositori integral de Biblioteques de la Universitat de Lisboa, TDR (Tesis doctorals en xarxa de les Universitats catalanes), Repositório Aberto da Universidade do Porto, Repositório Comun de IPT (Instituto Politécnico de Tomar), Biblioteca Digital da UNICAMP, ACCEDA (Biblioteca cientñifica de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria), White Rose (eTheses online), RUN (Repositório Universidade Nova), Repositório Institucional da Universidade de Aveiro, OATD (Open Access Theses and Dissertations), Repositorio Institucional de la Universidad de Oviedo, Repositório Cientñifico de Accesso Aberto de Portugal i IDUS (Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla.