Convocatòria

tallerBDN, Taller de tallers d’escultura

Oferta
– Espais de 37 m2

Aportació per cada espai
– Menors de 35 anys: 150 € mensuals.
– Majors de 35 anys: 200 € mensuals.
– Artistes no escultors i amb necessitats especials: aportació a convenir.

Prestacions
– Accés tots els dies de l’any.
– Mobiliari individual:1 armari vestidor, 1 armari arxiu, 1 taula mòbil, 1 taula de
paret, 2 cadires, 1 prestatgeria fixa, pica d’aigua, presa de corrent elèctric i wi-fi.
– Accés als espais d’ús comú: vestidor, bany, cuina-menjador completament
equipada, biblioteca especialitzada en escultura i sala de reunions.
– Les despeses de llum i aigua (no inclou el telèfon).
– Utilització de maquinària professional i específica a l’espai de la planta baixa: amb
presència del responsable i dins l’horari i condicions convingudes.
– L’assessorament tècnic, formal i conceptual, si es requereix i és puntual.
– Recolzament en la difusió dels projectes i les seves activitats a través d’un espai a
la nostra web i a la comunicació periòdica en twitter, facebook o instagram .
– Possibilitat de participació en exposicions organitzades pel tallerBDN.

Condicions generals
– Els residents seleccionats signaran un conveni que implica, entre d’altres,
demostrar que s’ha contractat una assegurança personal, fer el dipòsit establert i
el compromís de respectar la normativa interna.
– Domiciliació bancària de les aportacions mensuals.
– Compromís en el manteniment i neteja de l’espai assignat.
– Compromís a complir el calendari intern de tasques de manteniment i neteja
rotativa de zones comunitàries.
– Acceptar i complir la normativa interna d’ús i funcionament del centre.
– Incloure el logotip del taller quan exposin obra realitzada al tallerBDN.

Dipòsit: 2 mensualitats a retornar al final de l’estada. En cas d’interrompre la durada del conveni per part de l’ESCULTOR/A, el tallerBDN es reserva el dret a descomptar del dipòsit el 20% per cada mes no satisfet.

Presentació de sol·licituds
Es poden enviar qualsevol dia de l’any i els seleccionats ocuparan el primer espai que quedi disponible.
Els candidats han d’enviar la següent documentació al correu electrònic info@tallerbdn.cat
– el projecte a realitzar concretant intencions i necessitats tècniques.
– dades personals i CV complert.
– síntesi de projecte i CV reduït de similars característiques als publicats el nostre
web en l’apartat escultors.
– fotografies en .jpg de 5 escultures realitzades amb les seves corresponents fitxes
tècniques: títol, material, mides i any de realització.

Procés de selecció
Si l’equip del tallerBDN valora positivament la documentació rebuda, convocarà al candidat a una entrevista per determinar si la proposta, sent de qualitat, s’ajusta a les possibilitats de la infraestructura del centre.

Criteris de valoració
Basats en els nostres objectius
1- Adequació a les possibilitats del tallerBDN.
2- Valor intrínsec de la proposta concreta.
3- Trajectòria artística del sol·licitant.
4- Capacitat d’innovació o de síntesi
5- Valors humanístics.
6- Qualitat de la documentació lliurada.
7- Defensa oral del projecte.

Contacte
info@tallerbdn.cat