Objectius

Associació tallerBDN

Els objectius, a llarg termini, de l’associació promotora del tallerBDN són:

  • Promocionar l’escultura

Precisament per que vivim en temps de realitats virtuals, necessitem tocar la matèria i emocionar-nos amb les formes tot i formulant-nos interrogants.

Creiem que l’escultura encara manté un doble llenguatge universal: l’experiència sensual de la matèria i la capacitat de remoure el subconscient a través de la forma.

  • Promoure escultura de qualitat.   

És un fet que l’escultura es manifesta en la seva plenitud quan compagina tots els seus valors intrínsecs: matèria, volum, espai, concepte, execució… La confluència d’aquests elements es capaç de provocar ressonàncies internes que converteixen l’espectador en creador i l’escultura en un ésser viu.

Pensem que tant pot ser de qualitat una obra que trenqui radicalment tots els estereotips com aquella que integri les troballes anteriors.

Considerem, com valor afegit, que l’escultura hauria de potenciar valors humans.

Sabem que les lleis del mercat, basades en una forta inversió promocional, determinen la vàlua d’una firma. Nosaltres volem promocionar escultures concretes, tant si són d’artistes novelles com de reconeguts.

  • Fomentar debats sobre el fet escultòric 

Al tallerBDN ja tenim un fons documental d’escultura que ens permet acumular l’experiència anterior, però volem estar oberts al futur fent convenis amb universitats i escoles d’art, organitzant conferències, seminaris, intercanvis, trobades, etc.

Estem convençuts de que el debat ideològic i la formulació de conceptes són llavor de noves escultures i que aquestes, alhora, generen nous debats.

L’aportació específica de l’associació tallerBDN

Evidentment valorem la interdisciplinarietat de les arts, però és un fet constatable que els centres de producció d’art existents a Catalunya no estan equipats per fer escultura.

 

tallerBDN ha nascut per respondre a aquesta necessitat, el taller i tot allò que implica: espai, matèria, maquinària… La infraestructura, en definitiva, que permet que el concepte esdevingui obra escultòrica.

Oferim, doncs, un taller físic i alhora una plataforma virtual que volem que esdevingui un taller de idees sobre Escultura i Art.